Sitemap Jeżeli jakiegoś ważnego miejsca nie ma jeszcze na mapie, to przejdź do w górnym menu do Dodaj miejsce i postępuj według napisanych tam wskazówek ;-) a wkrótce zaproponowane przez Ciebie miejsce zostanie dodane do tej mapy Warszawy.